Ασκήστε τα δικαιώματά σας εύκολα και χωρίς περιττές διαδικασίες

Mπορείτε να ασκήστε τα δικαιώματά σας υποβάλλoντας το αίτημά σας εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προφορικά. Συνίσταται να το υποβάλλετε εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία του αιτήματός σας

 

 Χρήσιμα έγγραφα 

# Τίτλος εγγράφου Download
1 Έντυπο συγκατάθεσης
2 Έντυπο άσκησης του δικαιώματος διόρθωσης στοιχείων
3 Έντυπο άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης
4 Έντυπο άσκησης του δικαιώματος διαγραφής
5 Έντυπο άσκησης του δικαιώματος φορητότητας
 

 ΣΙΓΟΥΡΙΑ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ